ზოგადი წესები და პირობები

1. ფასი
 

1.1 ყველა პროდუქტის ფასი მოცემულია ეროვნულ ვალუტაში (GEL), გაგზავნის ფასის გარეშე. 

1.2 ყველა შეკვეთა გადახდილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში (GEL) 

1.3 morevi.ge უფლებას იტოვებს ნებისმიერი პროდუქტის ფასი შეცვალოს ნებისმიერ დროს შეკვეთამდე.

 


2. შეკვეთა
 

შეკვეთისთვის კლიენტმა აუცილებელია შეავსოს morevi.ge -ზე მოთხოვნილი ყველა ველი, და დაეთანხმოს morevi.ge-ს შეკვეთის პირობებს. გადარიცხვის შემდეგ კლიენტი იღებს ინფორმაციას შეკვეთის ინდივიდუალური ნომრისა და მიტანის (ან თვითგატანის) შესახებ 
3. მიწოდება 

3.1 პროდუქტის მიტანა ხდება კვირაში ორჯერ: ორშშაბათს (ოთხშაბათის, ხუთშაბათის, პარასკევისა და შაბათის შეკვეთები) და ოთხშაბათს ( კვირის, ორშაბათისა და სამშაბათის შეკვეთები). მიტანის ღირებულებაა 5.50 ლარი ცენტრალურ უბნებში და 7.50 ლარი გარეუბნებში. 

3.2
 morevi.ge ასევე გთავაზობთ pick up სერვისს ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით Chaos Concept Store-ში (მ. კოსტავას 14 თბილისი 0108). 
თვითგატანის სერვისის ღირებულებაა 1.50 ლარი თითო შეკვეთაზე. ფირფიტების გატანა შესაძლებელია შეკვეთის მომდევნო დღეს. 

3.3 
იმ შემთხვევაში თუ მყიდველთან შეთანხმებულ დროს მყიდველი შეკვეთას სახლში არ დახვდა და ვერც morevi.ge-ს ოპერატორი ვერ უკავშირდება მას, morevi.ge იტოვებს მიტანის საფასურს და ფირფიტების მიწოდება ხდება pick up-ის მეშვეობით.

 


4. პროდუქტის მდგომარეობა 


ნებისმიერი პროდუქტის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია პროდუქტის გვერდზე გადასვლით.
 morevi.ge-ს აქვს ფირფიტების მდგომარეობის 3 კატეგორია:
 

1) კარგი : ახალი/ახალივით/უვნებელი (m, nm, vg+)
 

2) საშუალო : ისმინება უმნიშვნელო ხარვეზებით (vg, g+, g)
 

3) ცუდი : შესაძლოა ჰქონდეს პრობლემა მოსმენისას (f, p)

 


5. გადახდა 


გადახდა შესაძლებელია ქართული ბანკების ბარათებით (Visa, MC)

 


6. დაბრუნდება/გადაცვლა 

morevi.ge-ზე გაყიდული პროდუქტის დაბრუნება/გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ საიტზე მოცემული ინფორმაცია პროდუქტის მდგომარეობის შესახებ არ შეესაბამება სიმართლეს. მყიდველს ფირფიტის დაბრუნების ან გადაცვლის მოთხოვნა შეუძლია შეკვეთის მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში. დაბრუნების მოთხოვნისათვის მყიდველი ვალდებულია 24 საათის განმავლობაში მეილის ან ფეისბუქ გვერდის საშუალებით დაუკავშირდეს morevi.ge – ს ადმინისტრაციას, შეატყობინოს ხარვეზის შესახებ და დაადასტუროს უკან დაბრუნების მოთხოვნა.


კონფიდენციალურობა / პერსონალური ინფორმაციის დაცვა

ჩვენ ვიღებთ და ვინახავთ ნებისმიერ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც შეგყავთ ვებსაიტზე ან გვაძლევთ სხვა საშუალებით, აპლიკაციის ჩათვლით. პერსონალური ინფორმაცია საჭიროა რეგისტრაციისა და ანგარიშის გახსნის მიზნით. როდესაც შემოდიხართ ვებსაიტზე, ჩვენ ავტომატურად ვიღებთ სესიის ინფორმაციას კომპიუტერიდან ან სხვა მობილური მოწყობილობიდან. ამგვარად მიღებულ ინფორმაციას ვიყენებთ პარამეტრების მომხმარებელზე მორგების მიზნით; თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად; რეკლამების, სპეციალური შემოთავაზებებისა და თქვენთვის საინტერესო სხვა ინფორმაციის მოწოდებისთვის; და სხვა კანონიერი მიზნებისთვის.

ზემოაღნიშნულ პერსონალურ ინფორმაციას ჩვენ არავის ვუზიარებთ.